/site/content/sub/nl/ Onze vaders de bruggen | Stichting BRUG

Onze vaders de bruggen

gepubliceerd 30-10-14 door Soumaya Chahed in Blog 5836x bekeken

Onze vaders, de bruggen

In de jaren 70 zijn velen van onze vaders en grootvaders zich komen vestigen in Nederland.  

Zij vormden de brug van het oosten naar het westen, de brug tussen twee culturen, de brug die rijkt van Tilburg tot aan Laayoune. Deze brug was niet altijd intact en ook zeker niet altijd compleet. Soms hingen de touwen strak  en soms hingen deze los aan de stalen lussen. Soms ontbraken er planken en soms waren er geen te bekennen. Desondanks zijn wij die brug over, en daaruit is de tweede, derde en ook de vierde generatie voortgekomen. En elke zomer gaan wij die brug weer op, opzoek naar een deel van onze identiteit.

Een identiteit die in de spotlight staat in de media maar ook in ons eigen bewustzijn. Een identiteit die een zegening is en ons een kleurrijke ziel heeft gebracht. Maar ook een identiteit die soms een muur vormt en een struikelblok voor menig kind.  Een identiteit die niet beter te beschrijven is dan een blessing in disguise.

Nieuwe generatie

Er is daarom een nieuwe brug nodig, de brug van onze woonkamers naar de maatschappij en van de klaslokalen naar de samenleving. Wij nemen de taken over van onze ouders en grootouders en vormen een nieuwe brug,

Die brug die zijn wij, jij en ik.

Wij zijn de ouders van deze nieuwe generatie, wij zijn de broers, de zussen, de ooms en de tantes. Wij zijn gegroeid tot ondernemers, proffesionals en ervaringsdeskundigen in een steeds veranderende gemeenschap. Wij hebben niet altijd kansen kunnen oprapen maar hebben ze soms zelf moeten creeren,  om uiteindelijk te komen waar we nu staan.

Het is nu hoogst  tijd dat we de tools aanrijken en expertise delen en daarmee de baton doorgeven. Het is tijd dat wij zorgen voor een stevig fundament dat zich diep worteld in onze gemeenschap, een fundament dat veiligheid, zorg en kansen biedt aan zij die straks de toekomst vormen.

Als Marokkaanse Nederlanders lijken wij soms buiten de kring te staan en niet erin. Een werled waarin het is ‘zij’ en  ‘ik’ in plaats van ‘wij’. Soms creeëren wij eigen kringen, maar soms blijven we overal buiten staan, bang om een plek op te eisen of bang dat we niet nergens écht ‘horen’. Maar waar vroeger gebrek was aan eigen initiatief is er nu volop autonomie en groei te zien, van social outcasts naar de bovenste trede van de ladder.  

Zelfs als de cijfers van het CBS ons vertellen dat het slecht gaat, laten wij zien dat het goed gaat. We onplooiien ontwikkelen en doen datgene waar we goed in zijn, datgene dat onze normen en waarden vormt.

Contacten leggen en sociaal bewustzijn heeft altijd ingebakend gezeten in onze cultuur, maar in deze nieuwe setting van de Nederlandse maatschappij is de draai daarin vinden niet altijd even makkelijk.

Het is daarom tijd om onze netwerken te verbreden, anderen hiermee te bevoordelen en georganiseerd een verschil maken voor jou, mij, hem en haar. En hoe kunnen we dat beter doen dan door de hoornen vast te pakken daar waar nodig: onderwiijs.

‘The direction in which education starts a man will determine his future life.’ Plato


door: Soumaya Chahed, 30-10-14

Reageren


Deel dit bericht!