/site/content/sub/nl/ Stichting BRUG Deelnemer “Diner Pensant” Gemeente Tilburg | Stichting BRUG

Stichting BRUG Deelnemer “Diner Pensant” Gemeente Tilburg

gepubliceerd 25-03-15 door in Nieuws 9453x bekeken

Op dinsdag 24 maart jl. vond onder het genot van een heerlijk diner “Diner Pensant” de aftrap plaats om een gezamenlijke preventieve aanpak van radicalisering te bespreken. 

In een select tafelgezelschap van zeer uiteenlopende disciplines, waaronder diverse afgevaardigden vanuit de gemeente, Zorg en Welzijnsorganisaties, Onderwijs, Politie en Justitie, had Stichting BRUG de eer om ook haar kennis en ideeën over dit onderwerp aan tafel te delen. 

Onder het genot van een hapje en een drankje, werd er volop bediscussieerd en gesproken over hoe we tezamen kunnen streven naar een sterk lokaal actieplan om radicalisering preventief en adequaat tegen te kunnen gaan. De drie centrale  vragen die de revue passeerden waren: waar bestaat een gezamenlijke preventieve aanpak uit? Hebben we voldoende handelingsperspectief als er zaken spelen? Wat is de 'agenda' voor een vervolgoverleg? Na afloop van alle vijf de tafelsessies zijn per tafel concreet geformuleerde acties plenair gepresenteerd. 

De gemeente heeft aangegeven hiermee een concreet uitvoeringsprogramma voor op te stellen. Deze zal op korte termijn met ons allen gedeeld worden. Burgemeester Noordanus en Wethouder Hendrickx, fungerend als gastheer en gastvrouw tijdens deze voortreffelijke verlopen avond, sloten de bijeenkomst tenslotte af met een dankwoord voor alle aanwezigen en de belangrijke boodschap: ‘Dit wordt vervolgd!’

 Want inderdaad; deze avond is slechts de eerste, maar cruciale stap, naar interdisciplinaire samenwerking waar Stichting BRUG haar steentje graag aan bij wil dragen. Het tijdig signaleren en ingrijpen om veel erger te voorkomen; in het belang van de jongeren zelf, hun familieleden maar vooral om onze veilige en prettige samenleving leefbaar te houden.

Namens bestuur en leden van Stichting BRUG  

door: , 25-03-15

Reageren


Deel dit bericht!