De Stichting

Goed onderwijs goede opvoeding en zorg voorkinderen zijn essentieel om gezond en kansrijk op te groeien. Net als in iedere samenleving, geldt dat deze behoefte ook binnen de Nederlands-Marokkaanse gemeenschapeen vooraanstaande rol inneemt.

Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2011) wijst helaas uit dat de sociaal-economische positie van niet-Westerse allochtonen minder goed is dan die van autochtonen. Uit dezelfde cijfers van het CBS blijkt bijvoorbeeld ook dat autochtone jongeren relatief (79,7%) vaker een diploma in het hoger onderwijs behalen dan niet-Westerse allochtone kinderen (64,8%). Omdat het belangrijk is dat kinderen gedurende alle levensfasen op een goede wijze ondersteund en begeleid worden, en de organisatie hiervan binnen onze Tilburgs-Marokkaanse gemeenschap op sommige gebieden zeker enige verbetering behoeft, zijn wij graag bereid ons steentje bij te dragen door het voortouw hierin te nemen.

Sinds de zomer van 2014 hebben een groep professionals en ondernemers de handen daarom ineen geslagen om iets te betekenen voor onze samenleving. Met een missie die in grote mate wordt gestuwd door sociale betrokkenheid, pro-activiteit, positivisme en vastberadenheid, wil stichting BRUG zich inzetten voor het verbeteren van de toekomst van onze kinderen. Ook de ouders spelen hierbij een hele belangrijke rol bij. Zij zullen dan ook actief worden betrokken bij verscheidene activiteiten en projecten die Stichting BRUG gaat organiseren. 

Het creeren van een warme omgeving, open communicatie en gezonde interactie vormen hierin belangrijke sleutelwoorden. Voorop hierbij staat dat Stichting BRUG en al haar betrokken leden zich belangeloos zullen inzetten voor het stimuleren van de ontwikkeling van kind en ouder.