/site/content/sub/nl/de_stichting/ Missie | Stichting BRUG

Een halve eeuw sinds de eerste gastarbeiders voet op Nederlandse bodemzetten, vonden wij het tijd om de balans op te maken. Wij, jonge, ambitieuze, idealistische en ondernemende Nederlanders van Marokkaanse komaf. Het leven in en tussen twee culturen vinden wij persoonlijk een enorme verrijking omdat wij op wel haast eclectische wijze de mooiste culturele vruchten kunnen en mogen plukken. Daarnaast menen wij door onze bijdrage aan de Nederlandse samenlevingte leveren dat er tevens sprake kan zijn van een culturele kruisbestuiving. Dat dit proces niet altijd en bij iedereen even vlekkeloos verloopt laat de media ons helaas maar al te vaak zien.

Wij, leden van Stichting BRUG, zullen de laatste zijn die onze ogen sluiten voor de realiteit, maar wij zijn ook van mening dat dit een te eenzijdig beeld geeft dat alleen maar recht getrokken kan worden door allemaal onze schouders er onder te zetten. Van dit mooie land, ons land, kunnenwe zelfs een nog mooier land maken, waarin iedereen, ongeacht afkomst en religie zich thuis voelt en zijn volledige bijdrage wil en kan geven.

Stichting BRUG zal zich inzetten op het versterken van de positie van Marokkaanse kinderen in de Nederlandse samenleving door ook op proactieve wijze ouders in dit proces te betrekken.Stichting BRUG onderscheidt zich door haar unieke positie omdat ze te midden in deze groep staat en zo weinig hinder ondervindt van bestaande barrires (bv. cultureel). Daarnaast weet zij als geen ander hoe om te gaan met de identiteitsproblematiek waar deze jongeren vaak mee te kampen hebben.

Om dit doel te bereiken dient er naast wederzijds respect, ook ruimte te zijn ente blijven voor de eigen Islamitische en culturele identiteit, uiteraard met inachtneming van alle vigerende wet- en regelgeving. Verder zullen er uiteraard allerlei initiatieven ontplooit gaan worden op het terrein van onderwijs en opvoeding, sport en ontspanning, voorlichting en begeleiding op sociaal-maatschappelijk gebied, waarbij het individu centraal staat.