Wat is Stichting BRUG

Verbeterde wereld, begin bij jezelf. Een mooi adagium die een van de belangrijkste pijlers van onze stichting vormt. Wij, leden van stichting BRUG, willen de culturele verschillen overbruggen door ons juist op de gemeenschappelijke overeenkomsten te richten. Door o.a. te investeren in urgente zaken zoals onderwijs en educatie,voorlichting over geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg te geven en financile voorlichting te verzorgen willen wij de Marokkaanse gemeenschap ondersteunen en begeleiden. Wij zijn van mening dat een gelukkige en stabiele Marokkaanse gemeenschap een voorwaarde is om te komen tot een situatie waarin deze een nog grotere bijdrage kan en wil leveren. 

Van de andere kant zal er sprake moeten zijn van een voorwaardenscheppend klimaat waarin aansluiten het credo zal zijn en niet uitsluiten. Er zal bewust en gericht genvesteerd dienen te worden in de jeugd om ze hoop te bieden op een mooie toekomst, waarin ook zij er toe doen op het gebied van onderwijs, sport en arbeid. 

De leden van onze stichting zullen hierbij de rolmodellen zijn die laten zien aan de jeugd hoe je ook als Nederlandse Marokkaan succesvol kunt zijn in de Nederlandse samenleving en welke bijdrage er geleverd kan worden. 

Daarnaast zullen wij de nodige begeleiding en advies geven aan ouders die moeite hebben om met hun puberende kinderen om te gaan. Het kind brengen tot zelfverantwoordelijke zelfbepaling, met de juiste sociale vaardigheden om te slagen in de samenleving is een primair doel in deze. Met behulp van en in samenwerking met allerlei sociale instanties zullen wij workshops en trainingen verzorgen om deze pedagogische doelen te verwezenlijken. Er zullen keuzes gemaakt dienen te worden en prioriteiten worden gesteld, maar altijd zal het primaire doel zijn om de culturele kloof (verder) te dichten.