Schoolloopbaanbegeleiding

Schoolloopbaanbegeleiding gaat verder dan op vakinhoudelijke vragen antwoord geven (zoals bij huiswerkbegeleiding vaak het geval is). Dit programma wordt soms ook wel aangeduid als "Coaching". De begeleiders van onze stichting gaan na wat er precies aan de hand is en zorgen dat de aanpak hierop wordt afgestemd. Het kan bijvoorbeeld gaan om problemen die te maken hebben met de concentratie, faalangst, te weinig of de verkeerde aandacht op school, maar ook een gebrek aan de juiste studievaardigheden zoals plannen en reflecteren. De meeste kinderen hebben vaak al snel baat bij deze vorm van persoonlijke aandacht en hulp en kunnen na dit "duwtje in de rug" vaak zelf weer de draad oppikken. Een ander belangrijk aspect is de begeleiding in het keuzeproces; welke sector kies ik op het VMBO of welk profiel op havo of VWO? Welke vakken heb ik dan nodig en welke studie kan ik daar later mee volgen of juist niet wanneer ik besluit om bepaalde vakken niet te kiezen? Uiteraard is de eigen school en de mentor (decaan) verantwoordelijk voor dit alles, maar wat verdiepende vragen hierover stellen en de leerling extra begeleiding geven op dit gebied kan zeker nooit kwaad. Het spreekt voor zich dat deze rol is weggelegd voor vrijwilligers die zelf werkzaam zijn (geweest) in het onderwijs.