Opvoeddebatten

 

 

Doelgroep:

Marokkaanse ouders met en zonder opvoedvragen enge´┐Żnteresseerde.

Probleemstelling:

Laat een filmpje zien over hoe jongeren denken overopvoeding.

Stelling: Marokkaanse jongeren hebben de harde hand nodiganders kunnen ze niet normaal functioneren

Primair is de opvoeden de verantwoordelijkheid van de ouders.

Het opvoeden gebeurd niet alleen in de huiselijke sfeer maareven belangrijk moet dit ook buitenshuis gebeuren. We spreken dan overbegeleiden.

Vaak vergeten mensen dat de invloed van de straat zeer grootis. Wie zijn de vrienden waar je kind mee omgaat Wat doet hij met zijnvrienden

Kinderen en met name jongeren willen aandacht. Als zij dezeaandacht niet krijgen van hun ouders dan zoeken zij deze elders.

Jongeren willen zich graag aansluiten bij een groep. Dit kanbij een groep straat voetballers zijn, een groep skaters maar er zijn ookjongeren die zich willen aansluiten bij een studenten vereniging.

Wie bepaald dan hoofdzakelijk de koers van onze kinderen Enwat zijn de factoren die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van onzekinderen

Voorbeeld: Ali draagt op een dag een petje en een tasje omzijn nek.

De ouder kan denken:

A) Ali vindt het leuk om eenpet en een tasje te dragen.

B) Ali mijn zoon is sportiefen daarom draagt hij een pet met tas waar hij tijdens het voetbal zijn telefoonen geld kan bewaren.

C) Ali wil zich graag bijstraat jongeren in de buurt aansluiting. Hij vinden het leuk om leuk gevondente worden.

Interventie

Ben je als ouder voorbereidt als er verandering bij je eigenkind ziet En hoe zou je kunnen handelen

Doormiddel van opvoeddebatten kunnen wij van elkaar lerenhoe je in bepaalde opvoedsituaties kunt handelen.

En daarom willen wij opvoeddebatten gaan organiseren zodatwe van elkaars expertise kunnen leren.

Maandelijks gaan we een opvoeddebat organiseren waarin wijniet alleen maar debatteren maar ook gastsprekers/deskundigen uitnodigen dieons meer over opvoeden kunnen vertellen.

Heb je interesse in je kind

Wil je investeren in de toekomst van je kind

Wil je andere helpen met je ervaringen

Meldt je dan aan via de formulier!!!!